Furry Friends klimatansvar - 100% klimatkompenserat hundfoder

Välkommen tillbaka!

Logga in med din mailadress som användarnamn för att göra ändringar i din prenumeration.

Logga in med Facebook
eller

Vårt klimatansvar

Om världen ska kunna nå det globala klimatmålet att begränsa uppvärmningen till under två grader behöver vi både minska utsläppen av klimatgaser till atmosfären drastiskt. Genom att erbjuda produkter där vi tar ansvar över utsläppen från vår produkt.

Vi jobbar kontinurerligt och målmedvetet med att minska vår klimatpåverkan. Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen.

Vi arbetar med organisationen Treedom där vi tillsammans bygger vår egna skog: Furry Friends-skogen. Läs mer om vår skog och Treedom här: https://www.treedom.net/en/organization/furry-friends/event/Furry%20Friends-skogen